Konference na téma: "Narovnání vztahu mezi církví a státem: aktuální reflexe"

Datum konání akce:

Dne 31. ledna 2008 se bude konat v prostorách vysoké školy CEVRO Institut konference na téma "Narovnání vztahu mezi církví a státem: aktuální reflexe" spojená s veřejnou presentací věcného záměru zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi.

Pozvánka na konferenci

Konference bude pořádaná vysokou školou CEVRO Institut ve spolupráci s Ministerstvem
kultury ČR a Konrad Adenauer Stiftung.


Program:

13,30 - 14,00 Registrace účastníků

14,00 - 14,15 Zahájení konference

Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., vysoká škola CEVRO Institut
Ing. Milan Šimůnek, Konrad Adenauer Stiftung

14,15 - 15,00 Blok I. - Ústavní a právní principy majetkového vyrovnání

14,15 - 14,30 JUDr. Jindřiška Syllová, CSc., ředitelka Parlamentního institutu
Ústavní zakotvení náboženské svobody

14,30 - 14,45 Doc. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc., Právnická fakulta ZČU, Plzeň
Církevní majetek: Vlastnictví veřejné nebo soukromé?

14,45 - 15,00 Diskuse

15,00 - 17,00 Blok II. - Věcný záměr zákona: Aktéři dohody

15,00 - 15,20 Ing. Jaromír Talíř, náměstek ministra kultury ČR
Presentace principů věcného záměru zákona
15,20 - 15,40 Ing. Eduard Janota, náměstek ministra financí ČR (osloven)
Rozpočtové aspekty navrhovaného řešení
15,40 - 16,00 Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference
Postoj Katolické církve k věcnému záměru zákona
16,00 - 16,20 ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví
Postoj Ekumenické rady církví k věcnému záměru zákona
16,20 - 16,40 Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR
Blokační ustanovení a věcný záměr zákona

16,40 - 17,00 Diskuse

17,00 - 17,30 Přestávka + Tisková konference

17,30 - 19,00 Blok III. - Postoj poslaneckých klubů k věcnému záměru zákona

17,30 - 17,45 Mgr. Petr Gandalovič - stanovisko ODS
17,45 - 18,00 Mgr. Vítězslav Jandák - stanovisko ČSSD (osloven)
18,00 - 18,15 Ing. Jan Kasal - stanovisko KDU – ČSL
18,15 - 18,30 PhDr. Kateřina Jacques - stanovisko Strany zelených

18,30 - 19,00 Závěrečná diskuse


Z konference bude pořizován zvukový záznam. Přednesené příspěvky budou uveřejněny
ve sborníku.