Konference Platit, či neplatit Eurem? Analýza vývoje zemí uvnitř a vně Eurozóny

CEVRO Institut a Aliance evropských konzervativců a reformistů uspořádaly konferenci o společné evr. měně, která se uskutečnila 7.2.2012. Hlavními řečníky byli německý ekonom Philipp Bagus a viceguvernér ČNB Mojmír Hampl.

Vystoupili:

Philipp Bagus, ekonom, působící na partnerské Universidad Rey Juan Carlos v Madridu, autor knihy The Tragedy of the Euro
Mojmír Hampl, viceguvernér České národní banky
Pavol Minárik, člen katedry ekonomie a managementu, vysoká škola CEVRO Institut
Václav Rybáček, vedoucí Oddělení finančních účtů, Sekce makroekonomických statistik, ČSU

Moderoval Josef Šíma, rektor vysoké školy CEVRO Institut.
 
Konference se uskutečnila v atriu školy, Jungmannova 17, Praha 1. Zúčastnilo se jí více než 50 hostů z řad odborné veřejnosti, studentů, pedagogů či novinářů.
Výstupem z konference bude anglicko-jazyčná publikace, která otevře novou ediční řadu vysoké školy CEVRO Institut. Publikace vyjde v jarních měsících.
 
Pozvánku si můžete stáhnout zde.
 
Pracovním jazykem byly čeština a angličtina.

 

Galerie