Konference Soukromé právo ve veřejné správě II

Datum konání akce:

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala konferenci Soukromé právo ve veřejné správě II, jež se zabývala dopady rekodifikace soukromého práva na činnost obcí a měst.

Konference, nad níž přavzala záštitu ministryně spravedlnosti Prof. JUDr. Helena Válková CSc., se uskutečnila ve dnech 21. a 22. května 2014 v Sporthotelu Zátoň v obci Větrní u Českého Krumlova.

Účastnický poplatek ve výši 2.150 Kč (vč. DPH) zahrnoval:

 • Konferenční poplatek
 • Oběd po oba dva dny konference
 • Nápoje a občerstvení po dobu konference
 • Společná večeře po prvním dnu konference
 • Konferenční materiály

 

Program:

1. DEN:

 • 11.30 - 13.00 hod.
  Společný oběd
 • 13.00 - 13.10 hod.
  Zahájení konference (CEVRO Institut, partneři)
 • 13.10 - 13.40 hod.
  Jak ovlivnila a ovlivní rekodifi kace veřejnou správu? (Doc. Eva Horzinková)
 • 13.40 - 14.20 hod.
  Obec jako zakladatel obchodních korporací, účast v orgánech obchodních korporací, povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (Doc. Ivana Štenglová)
 • 14.20 - 15:00 hod.
  Obec jako pronajímatel a propachtovatel (JUDr. Jindřich Urfus)
 • 15.00 - 15.30 hod.
  Coffee Break
 • 15.30 - 16.10 hod.
  Zatížení obecního majetku břemeny a služebnostmi, orgány obce při správě majetku (JUDr. Adam Furek)
 • 16.10 - 16.50 hod.
  Věc opuštěná a věc nalezená z pohledu představitelů obecní samosprávy (Dr. Petr Kolář)
 • 16.50 - 17.30 hod.
  Diskuse k programu
 • 18.30 hod.
  Společná večeře účastníků
 • 19.30 hod.
  Volný večerní program s využitím služeb hotelu
 • 20.00 hod.
  Dobrovolný turnaj v bowlingu dle přihlášení účastníků

2. DEN:

 • 9.00 - 9.40 hod.
  Obec a výkon funkce veřejného opatrovníka (Mgr. Zdeněk Mandík)
 • 9.40 - 10.20 hod.
  „Nestátní neziskové organizace“ v nové právní úpravě (Dr. Jakub Kříž)
 • 10.20 - 11.00 hod.
  Zásadní změny v úpravě smlouvy o dílo po rekodifi kaci (Doc. Ivana Štenglová)
 • 11.00 - 11.40 hod.
  Odpovědnost vlastníka pozemní komunikace na pomezí práva veřejného a soukromého (JUDr. Miroslav Sylla)
 • 11.50 - 12.30 hod.
  Diskuse k programu
 • 12.30 hod.
  Společný oběd