Zacházení s léky v pobytových zařízeních sociálních služeb

Datum konání akce:

Jménem Centra zdravotně-sociálních studií, jakožto interního výzkumného, vzdělávacího a poradenského pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, si Vás dovolujeme pozvat na konferenci, jejímž hlavním tématem je zacházení s léky v pobytových zařízeních sociálních služeb. Konference se uskuteční ve středu 14. března 2018 od 15.00 hod. 

Představíme a budeme zde diskutovat s přizvanými zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí návrh metodického doporučení, na základě kterého by ředitelé mohli odpovědně a v souladu s platnými předpisy rozhodovat o zacházení s léky ve svém zařízení. Konference, jež se uskuteční v sídle školy, v poluchárně č. 218, je pořádaná v rámci projektu Evropa sociální ve spolupráci s Nadací Hannse Seidela a Asociací veřejně prospěšných organizací ČR.

Konference bude zakončena diskusí nad sklenkou vína kolem 18. hod.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Zahájení a uvedení návrhu metodického doporučení:

  • MUDr. Milan Cabrnoch, MBA, CEVRO Institut

Diskusní panel:

  • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. MPH, náměstkyně, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Mgr. Petra Kubíčková, odbor farmacie Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Jan Vrbický, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • MUDr. Jana Uhrová, Sdružení praktických lékařů ČR
  • Bc. Lenka Kohoutová, ředitelka, DOZP Sulická
  • Ing. Pavel Novák, zástupce APSS

Registrujte se, prosím, prostřednictvím formuláře: https://goo.gl/forms/kA7PchWrkrpSW9Nl2