KONŠEL 2019: INOVACE, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ, SMART CITY A E-GOVERNMENT

Datum konání akce:

V pátek 26.4.2019 se na půdě vysoké školy CEVRO Institut uskutečnil vzdělávací seminář Konšel určený pro všechny starosty, radní a zastupitele měst a obcí. Hovořilo se zde o procesech, které dnes nemohou chybět na žádné obci. Prostřednictvím praktických příkladů měli účastníci možnost získat vstupní znalosti a osvojili si, jak tyto procesy nastartovat a řídit.

Jako tradičně byla partnerem semináře Nadace Hannse Seidela, které patří náš velký dík. 

Místo konání

CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1 - místnost č. 106 (1. patro vlevo)

Program:

  • Strategické řízení (formy, přístupy, analýza stavu, dokumenty, personální řízení úřadu)
  • Inovace (dokumenty, jak inovace nastartovat, jak personálně zajistit)
  • Smart city (procesy, strategie, management ve vaší obci, komunikace dovnitř i navenek)
  • Systémy kvality (systémy, analýza stavu, práce s výsledky, personální nastavení)

Lektoři:       

  • JUDr. Kateřina Černá, právnička, dlouholetá tajemnice Úřadu MČ Praha 13, členka katedry veřejného práva a veřejné správy CEVRO Institutu, průkopnice digitalizace veřejné správy a projektů e-governmentu na úrovni municipalit, momentálně pracuje na projektu Digitální Česko
  • Ing. Marek Pavlík, Ph.D., ředitel strategie společnosti M.C.TRITON, člen katedry veřejného práva a veřejné správy CEVRO Institutu, místopředseda Klubu veřejné správy ČMA, věnuje se především modernizaci veřejné správy, personálně – procesním optimalizacím na úřadech a podpoře lokální ekonomiky, resp. smart city/region

Po celou dobu semináře bylo zajištěno občerstvení. 

Galerie