Konšel – vzdělávací seminář pro (nové) zastupitele měst a obcí

Datum konání akce:

Kapacita pražského semináře (30. 11.) je již zcela zaplněna. Můžete se však stále registrovat jako náhradníci, kteří v pořadí, v jakém se přihlásili, budou oslovováni pro případ, že některý z účastníků svou účast zruší. 

Vysoká škola CEVRO Institut si Vás dovoluje pozvat na tradiční vzdělávací semináře pro čerstvě zvolené zastupitele měst a obcí. Konšel je unikátní vzdělávací projekt určený jak zastupitelům, kteří jsou nováčky, tak zastupitelům ostřílenějším.

Letos jsme se rozhodli uspořádat dva semináře - v Českém Krumlově (23. 11.) a v Praze (30. 11.). Jejich program je stejný a zahrnuje na jedné straně seznámení s problematikou financování a rozpočtování obcí, na straně druhé informace o právech a povinnostech zastupitele, rozdělení pravomocí mezi starosty, rady, zastupitelstva, výbory a komise. Novinkou jsou i vybrané aktuální problémy - digitalizace veřejné správy na úrovni měst a obcí a problematika zadávání veřejných zakázek.

Našimi lektory jsou stejně jako vždycky zkušení a skvělí praktici, skutečné špičky ve svých oborech.

  • JUDr. Kateřina Černá, právnička, dlouholetá tajemnice Úřadu MČ Praha 13, průkopnice digitalizace veřejné správy a projektů e-governmentu na úrovni municipalit, momentálně pracující na projektu Digitální Česko, pedagožka CEVRO Institutu
  • Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D., ekonomka, specialistka na veřejné a zejména municipální finance, vedoucí finančního odboru MěÚ Dobřany a předsedkyně finančního výboru obce Vřeskovice, spoluautorka Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách 2018, dlouholetá pedagožka CEVRO Institutu 
  • Ing. Filip Hrůza, Ph.D., ekonom a specialista na veřejné a zejména municipální finance, ředitel Institutu veřejné správy ESF Masarykovy univerzity v Brně, člen finančního výboru MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora a pedagog CEVRO Institutu
  • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., právník, dlouholetý učitel Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a CEVRO Institutu, specialista na obchodní právo, ADR a veřejné zakázky 

Jako tradičně je partnerem seminářů Nadace Hannse Seidela, které patří náš velký dík. 

Rozpis a program seminářů:

23. 11. 2018
CEVRO Institut, Český Krumlov, Linecká 43 
- Kapacita semináře zatím není naplněna, stále se můžete hlásit!

10.00 - 11.20  Obecní finance a rozpočty (Dr. Jaroslava Kypetová)
11.30 - 13.00  Práva a povinnosti zastupitelů a pravomoci zastupitelstev (Dr. Kateřina Černá)
13.00 - 14.30  pauza na oběd formou bufetu
14.30 - 15.50  Praktické otázky obecního zřízení a digitalizace veřejné správy (Dr. Kateřina Černá)
16.00 - 17.20  Obce a veřejné zakázky (Dr. Tomáš Horáček)

30. 11. 2018
CEVRO Institut, Praha 1, Jungmannova 17 
- Kapacita semináře je již zcela zaplněna! Od nynějška již registrujeme jen náhradnídky!!!

9.30 - 10.50    Obecní finance a rozpočty (Dr. Filip Hrůza)
11.00 - 12.20  Práva a povinnosti zastupitelů a pravomoci zastupitelstev (Dr. Kateřina Černá)
12.30 - 14.00  pauza na oběd formou bufetu
14.00 - 15.20  Praktické otázky obecního zřízení a digitalizace veřejné správy (Dr. Kateřina Černá)
15.30 - 16.50  Obce a veřejné zakázky (Dr. Tomáš Horáček)

Zájemci o účast, hlaste se u prorektora Ladislava Mrklase na emailu ladislav.mrklas@vsci.cz. Do emailu, prosím, uveďte své jmého a příjmení, místo bydliště, informaci, zda jste studentem či absolventem vysoké školy CEVRO Institut a informaci, o který z nabízených seminářů máte zájem (stačí napsat Praha / Krumlov).

Účastnický poplatek činí 200 Kč (včetně DPH), studenti a absolventi VŠ CEVRO Institut mají účast zdarma. Poplatek lze uhradit na účet školy č. 2261283001/5500. Jako variabilní symbol uveďte u semináře v Č. Krumlově číslo 23112018, v Praze číslo 30112018 a do textu Konšel a své jméno.