Křest knihy V. Pilíka, M. Sedláčka, J. Maura, V. Nedělové a kol.

Datum konání akce:

V pondělí 18. června 2018 od 17.00 hod. se v atriu školy uskutečnil křest knihy „Smlouvy přípravného druhu“, na níž se autorsky podíleli pedagogové naší vysoké školy. Slavnostní události se, vedle hostů z řad odborné veřejnosti i studentů školy, zúčastnilo všech šest autorů publikace – Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jan Maur a Ristislav Kolář. Publikaci bylo možné si na místě i za zvýhodněnou cenu zakoupit a nechat autory podepsat.

Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené
a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde
o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a jejich „přípravná“ složka spočívá v prozatím neúplném obsahu či odsunutí právních účinků.

Konkrétně se příručka věnuje smlouvě o smlouvě budoucí, smlouvě o přednostním právu na uzavření smlouvy, smlouvě rezervační, smlouvám rámcovým, smlouvě o spolupráci, smlouvě opční a smlouvě přípravné (punktaci). Výklad kolektivu autorů, kteří ve většině působí jako vysokoškolští pedagogové i právní praktici, postihuje jak potřebný teoretický základ, tak zejména důležité praktické aspekty dané oblasti.

Galerie