Lessons of 1989, Czech Transition and Korean Peninsula: A Model for Peaceful Reunification?

Datum konání akce:

Ve čtvrtek 13. listopadu se v atriu vysoké školy CEVRO Institut uskutečnil seminář „Lessons of 1989, Czech Transititon and Korean Peninsula: A Model for Peaceful Reunication?“. Akci uspořádalo Centrum transatlantických vztahů ve spolupráci s Velvyslanectvím Korejské republiky a za podpory Korean Foundation. Akci zahájili rektor vysoké školy CEVRO Institut Josef Šíma a velvyslanec Korejské republiky v ČR J. E. Moon Hayong.

Seminář byl rozdělen do dvou expertních panelů. V prvním bloku ředitel PCTR Alexandr Vondra, politický geograf Micheal Romancov a prorektor pro zahraniční vztahy VSCI Tomáš Pojar připomněli důsledky Helsinského procesu nejen pro zhroucení komunismu v Československu, ale také jeho význam pro zborcení železné opony. Michael Romancov upozornil na podobnosti a rozdíly v geopolitickém uspořádání v dnešní severovýchodní Asii a Evropě před pádem Sovětského svazu. Prezentace českých expertů doplnil komentářem Cho Nam Hoon, ředitel Centra pro bezpečnost a strategie Korejského Institutu pro obrannou analýzu. Panel moderoval analytik výzkumného týmu Asociace pro mezinárodní otázky Michal Vodrážka.

Ve druhém bloku panelisté hovořili o problémech, s nimiž se musela vypořádat česká společnost během přechodu k demokracii. Ekonom Dušan Tříska se zaměřil na transformaci centrálně plánované ekonomiky na tržní hospodářství. Generální sekretář Ústavního soudu ČR Ivo Pospíšil přiblížil složitou situaci v oblasti práva a soudnictví. Politolog Stanislav Balík se věnoval politické dimenzi tranzice. Komentář za korejskou stranu přednesl Kim Kyuryoon, analytik Korejského institutu pro národní sjednocení. Moderátorem panelu byl Alexandr Vondra. Seminář na závěr shrnul Michal Vodrážka.

Za mediální spolupráci děkujeme Občanskému institutu, recenzovanému časopisu Obrana a strategie a Česko-korejské společnosti.

Program semináře naleznete zde a fotogalerii zde.

Seminář se konal za podpory Korea Foundation.