Osvobození, revoluce, transformace

Datum konání akce:

Střední Evropa v roce 1945 v interdisciplinární perspektivě.
Liberation, Revolution, Transformation Central Europe in 1945.

Centrum středoevropských studií uspořádalo ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 mezinárodní vědeckou konferenci věnovanou problematice roku 1945 v interdisciplinární perspektivě. Vedle českých badatelů vystoupili rovněž hosté ze Spojených států, Německa nebo Itálie. V konferenčních příspěvcích byly představeny nejen důležité události, které přinesly řadu změn v oblasti hospodářství, národnostní skladby nebo sociální a politické struktury. Diskutovány byly rovněž možné formy metodologického přístupu ke studované problematice a relevance jejich využití pro geografický prostor střední Evropy. Konference byla zahájena přednáškou amerického historika Chada Bryanta  (University of North Carolina at Chapel Hill). Závěrečný shrnující referát přednesla prof. Tatjana Tönsmeyer (Universität Wuppertal).

Centrum středoevropských studií, které konferenci připravilo, je společným vědeckým a výzkumným pracovištěm Vysoké školy Cevro institut a Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky.

Konference proběhla za laskavé podpory nadace Hannse Seidela a velvyslanectví USA v Praze.

Galerie