Média a politika

Datum konání akce:

Jak média ovlivňují svět politiky a naopak

Jak vážná je situace v souvislosti s prorůstáním světa médií, byznysu a politiky?
Je oligarchizace českých médií skutečně vážným problémem a máme se obávat manipulace ze strany vlastníků nebo je tato obava zbytečná?
Jak moc se změnila situace za poslední roky a co nás čeká v letech následujících?

To jsou jen některá z témat, jež zazněla v debatě vedené mezi šéfredaktory významných českých médií. Akce, jejímž hlavním partnerem byl Syndikát novinářů České republiky, se uskutečnila na půdě naší školy ve středu 21. září 2016.

Vystoupili:

Dalibor Balšínek, Echo Media
Jaroslav Plesl, MF Dnes
Jindřich Šídlo, Seznam.cz
Moderace: prorektor VŠ CEVRO Institut Tomáš Pojar.

 

Galerie