Miloš Brunclík a Daniel Kunštát publikovali v časopise Naše společnost

Pedagogové vysoké školy CEVRO Institut Dr. Miloš Brunclík a Dr. Daniel Kunštát publikovali své příspěvky v recenzovaném časopise Naše společnost, který vydává Sociologický ústav AV ČR.

Dr. Brunclík se věnoval aktuálnímu tématu: Pirátské strany: nový fenomén v politice. Příspěvek Dr. Kunštáta nesl název: Pluralita paměti a komunistická minulost: Česká veřejnost a její reflexe roku 1989 a polistopadového vývoje.

Více o časopisu se můžete dozvědět na stránkách Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) –  Sociologického ústavu AV ČR.

Celý časopis Naše společnost, č.1/2010, si pak můžete ve formátu PDF stáhnout zde.