Miroslav Novák o M. Duvergerovi v Sociologickém časopisu

Prof. Miroslav Novák, první profesor politologie na UK a garant oboru politologie na VŠ CEVRO Institut publikoval v nejnovějším čísle Sociologického časopisu několik statí o velikánovi světové politické vědy Maurice Duvergerovi.

 

Čtenáři naleznou v č. 1/2015 Sociologického časopisu osmatřicetistránkovou stať o tzv. Duvergerových zákonech a nekrolog tohoto proslulého francouzského politologa v rozsahu deseti stran. Oba texty lze najít na webu Sociologického časopisu a zdarma stáhnout zde.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, eseje, anotace odborné literatury, a články na řadu dalších příbuzných témat. Každá stať je opatřena anglickým abstraktem. Časopis je jako jediné z českých sociologických periodik, citován v publikacích Institute of Scientific Information a v dalších prestižních vědeckých databázích. Aktuální Impakt faktor Sociologického časopisu je 0,563.