Miroslav Sedláček na mezinárodní konferenci Olomoucké debaty mladých právníků 2016

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., člen katedry soukromého práva se zúčastnil ve dnech 23. až 25. 9. 2016 mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2016. Jednalo se o jubilejní 10. ročník dané konference, tématem bylo: Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků.

Miroslav Sedláček na konferenci jsem vystoupil s příspěvkem "Posilování odpovědnosti účastníků za výsledek sporného procesu". Více naleznete zde.