Miroslav Sedláček v Bulletinu Stavební právo o rozhodčím řízení

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., právník a pedagog CEVRO Institutu publikoval v Bulletinu Stavební právo č. 3/2016 odborný článek s názvem "Rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení sporů" (str. 34 až 40, ISSN 1211-6386). Předsedkyní redakční rady je doc. JUDr. Ivana Štenglová, garant oborů Právo v obchodních vztazích (Bc.) a Obchodněprávní vztahy (Mgr.). Článek si můžete přečíst zde.