Na týden vysokoškolákem 2020

Datum konání akce:

Ve dnech 24. – 28. února 2020 organizovala VŠ CEVRO Institut již desátý ročník unikátního vzdělávacího projektu, kde si středoškoláci na týden vyzkoušeli život studenta vysoké školy.

Pro získání certifikátu o absolvování byla potřeba účast na minimálně 24 hodinách výuky, tj. 12 přednáškách či seminářích a napsání závěrečné eseje, postavené na nabytých vědomostech. Účastníci měli na výběr přednášky z povinných i volitelných přednášek a seminářů bakalářského studia.

V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na představení studia práva, ekonomie, politologie, bezpečnosti a mezinárodních vztahů. Naším cílem bylo seznámit středoškolské studenty především maturitních ročníků s předními akademiky, umožnit jim zažít styl výuky na vysoké škole a v neposlední řadě pomoci v rozhodování, jaký obor je pro ně ten pravý.    

Co na účastníky čekalo:

 • Zajímavé přednášky a diskuse koncentrované do 4 dnů
 • Řada špičkových odborníků (mezi naše přednášející patří např.: JUDr. Tomáš Sokol, JUDr. Cyril Svoboda, Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D., JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M., Tomáš Pojar M. A., doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, prof. Ing. Josef Šíma, doc. Ivana Štenglová a mnoho dalších)
 • Nové kontakty, přátelé
 • Certifikát absolventa
 • Sleva na studium

Z čeho si mohli účastníci projektu vybírat?

 • Obchodní právo I. – obecné otázky
 • Český politický systém
 • Vybrané otázky hospodářské politiky
 • Pracovní právo
 • Diplomacie a zahraniční politika
 • Ústavní právo
 • Komparace politických systémů
 • Právní úprava finančního trhu
 • Vybrané problémy mez. politiky
 • Electronic Democracy
 • Busines Cycle Theories
 • United Kingdom on the Map

...a mnoho dalších


Podmínky účasti:

 1. Podání přihlášky (včas, do naplnění kapacity)
 2. Zájem o studium
 3. Zodpovědný přístup
 4. Souhlas střední školy (pokud nemáte v termínu jarní prázdniny)

Kapacita projektu se zaplnila již měsíc před uzávěrkou přihlášek!

Více o projektu, i jeho uplynulých ročnících, naleznete v sekci Na týden vysokoškolákem.

Galerie