Národní parky – právní úprava a veřejná správa

Datum konání akce:

14. a 15. dubna uspořádala katedra veřejného práva a veřejné správy vysoké školy CEVRO Institut v Českém Krumlově odbornou konferenci, které se zúčastnili přední odborníci na právní otázky spojené s problematikou národních parků.

Konference se konala pod záštitou Mgr. Dalibora Cardy, starosty města Český Krumlov.

Akce se konala za laskavé podpory Advokátní kanceláře Šváb, Zima & partneři. 

Odborná konference byla zaměřena na okruh problémů týkajících právní úpravy národních parků jako zvláště chráněných území, na problematiku výkonu veřejné správy v národních parcích a související otázky. Konference se zabývala postavením orgánů ochrany přírody i novými formami v právní úpravě aktů veřejné správy v národních parcích. Účastníci diskutovali o přípravě zákona o Národním parku Šumava, rozhodování správních soudů ve věcech národních parků i o trestněprávních aspektech ochrany přírody a základních právech a svobodách v národních parcích.    
 
Program konference
 
Čtvrtek, 14. 4. 

Dopoledne
 
 
9.30 – 10.00   
Prezentace účastníků
 
10.00 11.15
Uvítání účastníků a zahájení semináře
Mgr. Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov
Ing. Tomáš Tesař, náměstek ministra životního prostředí
JUDr. Miroslav Sylla, katedra veřejného práva a veřejné správy, CEVRO Institut
 
11.15 12.00
Národní park, kůrovec a právo
PhDr. Jan Stráský, ředitel NP a CHKO Šumava
12.00 12.45
Národní parky v judikatuře správních soudů
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.,soudce Nejvyššího správního soudu
12.45 13.30 
Diskuse
 
13.30 14.30  
Oběd
 
 
Odpoledne
 
 
14.30 15.45
Stane se zákon o vyhlášení národního parku opatřením obecné povahy?
Diskuse
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.,katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK
16.00 17.15
Trestněprávní problematika v ochraně přírody
Mgr. Lenka Scheu, legislativní odbor MŽP
 
Trestní zákon a příroda
JUDr. Petr Slunečko, bývalý soudce, člen katedry veřejného práva a veřejné správy CEVRO
17.15 17.45  
Diskuse, koreferáty
 
 
 
Pátek, 15.4.
 
 
9.00 10.30 
Zákon o zřízení Národního parku Šumava – legislativní záměr
Diskuse
JUDr. Luboš Průša, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje
10.45 – 11.45
Existuje svoboda pohybu v národních parcích?
Diskuse
Mgr. Michal Sylla, advokátní koncipient
12.30
Oběd, závěr konference
 

Pozvánka a program ke stažení

 

 

Galerie