Narovnání vztahu mezi církvemi a státem

Vysoká škola CEVRO Institut vydala sborník z konference z roku 2008, jehož editory jsou Petr Kolář a Jakub Kříž. Sborník obsahuje příspěvky řady předních odborníků, zástupců církvní, státních institucí, obcí a dalších dotčených subjektů.

Obsah:

Právní a ekonomické principy majetkového vyrovnání

Jindřiška Syllová: K výkladu čl. 16 Listiny základních práv a svobod

Antonín Hrdina: Církevní majetek - vlastnictví veřejné, nebo soukromé

František Zoulík: Zamyšlení nad vyrovnáním státu s církvemi

Petr Mach: Komentář k zákonu o majetkovém vyrovnání státu a církví

Martin Kupka: Makroekonomické náklady vládního návrhu majetkového vypořádání státu s církvemi


Majetkové vyrování: aktéři dohody


Jaromír Talíř: Základní principy navrhované úpravy

Eduard Janota: Rozpočtové aspekty navrhovaného řešení

Jan Graubner: Postoj katolické církve k věcnému záměru zákona

Pavel Černý: Postoj ekumenické rady církví k věcnému záměru zákona

Jaromír Jech: Blokační ustanovení a věcný záměr zákona z pohledu Svazu měst a obcí

Jakub Kříž: Postup zpracování návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi


Stanoviska politických reprezentací

Petr Gandalovič: Postoj ODS k navrhované úpravě

Jan Kasal: Splácení dluhu je v zájmu celé společnosti

Džamila Stehlíková: Étos dobré vůle nás spojoval


Přílohy

Posouzení povahy původního majetku církví a náboženských společností

Odborný posudek Masarykovy univerzity: K problematice vlastnictví katolické církve a restitucí církevního majetku

Odborný posudek Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické

Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Usnesení Poslanecké sněmovny o přerušení a odročení projednání vládního návrhu zákona

Doplnění důvodové zprávy
Název: Narovnání vztahu mezi církvemi a státem
Autoři: Kolář, Petr - Kříž, Jakub (eds.)
Vydavatel: Vysoká škola CEVRO Institut
ISBN: 978-80-87125-08-3
Počet stran: 163

Publikaci je možné zdarma obdržet v knihovně školy nebo si ji objednat poštou na emailu: litomiska@cevro.cz, a to za cenu poštovného a balného ve výši 49,- Kč.