Nový prorektor pro studium

Na zasedání správní rady vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s., dne 3.12.2013 byl jmenován nový prorektor pro studium. Tím se stal Ladislav Mrklas (1973), který na škole působí od jejího založení v roce 2006 jako pedagog a od roku 2009 jako prorektor pro rozvoj.

 

K tomuto kroku došlo po rezignaci dosavadního prorektora pro studium Petra Koláře, jenž odchází na vlastní žádost z časových a rodinných důvodů. Správní rada Petru Kolářovi za jeho dosavadní činnost poděkovala a ocenila jeho zásluhy na vzniku školy, jejím etablování i postupném rozšiřování studijní nabídky. Petr Kolář bude na škole nadále působit pedagogicky, a to na katedře veřejného práva a veřejné správy, zejména pak v oblasti ústavního práva.

Na tyto kroky budou navazovat některé další organizační a personální změny, ke kterým dojde během následujících týdnů a měsíců. Všechny tyto změny mají za smysl vytvořit podmínky pro další rozvoj vysoké školy CEVRO Institut v návaznosti na rozjezd nových oborů, dosud nejvyšší počet studentů v historii školy i nové studijní plány všech oborů, jež vznikají za účelem přiblížení školy evropským standardům ECTS.