Výuka všech bakalářských a magisteských oborů nyní probíhá online formou!

Datum konání akce:

Vedení vysoké školy CEVRO Institutu v návaznosti na mimořádné opatření ministra zdravotnictví, s účinností od 11. března zrušilo veškerou kontaktní výuku, a to až do odvolání. Toto opatření platí jak pro výuku v Praze, tak ve výukovém středisku v Českém Krumlově.

V dalších dnech pak vedení rozhodlo o distanční formě výuky. Mnozí učitelé v této souvislosti vypracovali speciální materiály, které navazují na studijní opory, běžně využívané v kombinované formě studia. Využili při tom mimo jiné i různé možnosti online zdrojů, které se studentům běžně nenabízejí (např. online knihy dané k dispozici Národní knihovnou). 

Od 30. 3. je plošně zavedena pravidelná online výuka prostřednictvím videokonferencí. Pro tyto účely je využívána aplikace MS Teams. Každý vyučovaný předmět má svůj "Tým", do kterého jsou zařazeni učitelé a studenti. Učitelé sdílí studentům materiály k prostudování a ukládají jim z nich vyplývající otázky a úkoly. V rámci řízených konzultací, které probíhají online formou v předem stanovených termínech, pak zadané úkoly společně procházejí. Studenti také pokládají další doplňující dotazy.