Odborné semináře: Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi

Datum konání akce:

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala dva úspěšné odborné semináře na téma Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

První z nich byl zaměřen na perspektivu obcí, druhý na byl určen zejména  advokátům a zástupcům církví. Semináře se uskutečnily 26. a 27. února 2013. Partnerem prvního semináře byla Nadace Hannse Seidela.

K tématu církevních restitucí chystá vysoká škola celou řadu dalších aktivit. I v souvislosti s touto problematikou pak také vzniká nové specializované pracoviště - Centrum konfesního práva. Jeho první aktivitou bude specializovaný panel na konferenci Soukromé právo ve veřejné správě, která se uskuteční 4.-5. dubna 2013 v Českém Krumlově.

 

Účelem odborných seminářů bylo poskytnout podrobné informace o podmínkách a postupu vydávání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. U prvního ze seminářů byl výklad zaměřen na specifika právního postavení obcí. V průběhu obou seminářů i na jejich konci se rozvinula široká diskuse.

Lektor:

Mgr. Jakub Kříž, Ph.D., spoluautor zákona, autor komentáře k zákonu o církvích (C. H. Beck, 2011) a k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi (vyjde v květnu 2013), v letech 2007 – 2011 zástupce ředitelky odboru církví Ministerstva kultury, tajemník katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut


Seminář č. I: Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi – perspektiva obcí.

26. února 2013, 14.00 – 17.00 hodin

Osnova:

1. Majetkové vyrovnání, zmírnění některých majetkových křivd a vypořádání vztahu mezi státem a církvemi
2. Naturální restituce a finanční náhrada, vzájemný vztah, jejich funkce
3. Blokace původního majetku církví
4. Budou obce vydávat majetek?
5. Povinné osoby
6. Oprávněné osoby, jejich subjektivita, historické právnické osoby, právní nástupnictví
7. Majetková křivda
8. Hmotněprávní podmínky vydávání věcí
9. Postup vydání věci
10. Zvláštní případy: porušení blokačního paragrafu a ochrana dosud nezaniklého vlastnictví

 

Seminář č. II: Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi

27. února 2013, 14.00 – 17.00 hodin

Osnova:

1. Majetkové vyrovnání, zmírnění některých majetkových křivd a vypořádání vztahu mezi státem a církvemi
2. Naturální restituce a finanční náhrada, vzájemný vztah, jejich funkce
3. Blokace původního majetku církví
4. Povinné osoby
5. Oprávněné osoby, jejich subjektivita, historické právnické osoby, právní nástupnictví
6. Majetková křivda
7. Hmotněprávní podmínky vydávání věcí
8. Překážky vydání věci
9. Postup vydání věci