Odborný seminář – Problematika vlastnictví v praxi veřejné správy

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala pod záštitou předsedy Svazu měst a obcí ČR a poslance Evropského parlamentu Ing. Oldřicha Vlasáka odborný seminářzabýbající se problematikou vlastnictví v praxi veřejné správy.

Odborný seminář, jenž se uskutečnil v Českém Krumlově, byl zaměřen na okruh problémů týkajících se institutu neznámého vlastníka věcí movitých i věcí nemovitých, případně neznámého vlastníka vybraných práv, a to zejména s ohledem na každodenní rozhodovací činnost orgánů veřejné správy.

Na semináři vystoupili například: prof. JUDr. František Zoulík, CSc., vedoucí katedry práva a veřejné správy vysoké školy CEVRO Institut, se stále živým tématem – "Věc ničí"; JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., z katedry správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK, s problematikou neznámého vlastníka z pohledu stavebního práva a pčestupkového zákona; Mgr. Jan Hubka, ředitel legislativního a právního odboru Ministerstva kultury, s přednáškou na téma Neznámý vlastník kulturní památky a JUDr. Jindřich Urfus, ředitel odboru legislativního a právního Ministerstva zemědělství, s tématem Neznámý vlastník a neznámý pozemek

Galerie