Odborný seminář "Romové – vzdělání versus nezaměstnanost"

Datum konání akce:

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit vysoké školy CEVRO Institut uspořádalo seminář, který volně navázal na loňský úspěšný seminář Život s romy.

Seminář byl zaměřen na tyto tématické okruhy:

  • vztah Romů ke školnímu vzdělání
  • vzdělávací předpoklady romských dětí a jejích školní kariéra
  • strategie a koncepce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  • strategie a koncepce ministra pro lidská práva a menšiny
  • vstup na pracovní trh
  • možností dalšího vzdělávání

Vystoupili na něm: 

Mgr. Petr Koubek – tajemník ministra pro lidská práva, Úřad vlády ČR 
Mgr. Michaela Marksová – ředitelka odboru rovných příležitostí ve školství, MŠMT 
Mgr. Libuše Papírniková – výchovná poradkyně, ZŠ Grafická 13, Praha 
JUDr. Jiří Kubeša – ředitel, Úřad práce Příbram