Parlamentní simulace pro studenty v Jihočeském kraji

Datum konání akce:

Dalším dějištěm parlamentní simulace pro studenty středních škol je tentokrát Jihočeský kraj.

Cílem parlamentní simulace je:

  • Představit účastníkům proces vzniku zákona v Poslanecké sněmovně PČR. Pracuje se s návrhem zákona, který se blíží reálným podkladům. Během celého dne jsou simulována všechna tři čtení na plénu PS a jednání klubů. Součástí jednodenní simulace nejsou jednání výborů. Účastníci pracují pod dohledem odborného poradce, který v průběhu jednání vysvětluje, komentuje a hodnotí jednotlivé kroky účastníků.
  • Procvičit si komunikaci a veřejnou prezentaci. Každý ze studentů by měl vystoupit před ostatní účastníky a hovořit do mikrofonu. Studenti si tak vyzkouší prezentovat svůj názor před ostatními, přičemž pro mnohé je to první zkušenost s mikrofonem.
  • Procvičit si týmovou práci. Studenti jsou rozděleni do skupin pokud možno tak, aby se neznali. Během vymezeného času se tak studenti musí seznámit a vytvořit funkční tým

Galerie