PCTR v roce 2014

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uspořádalo v roce 2014 téměř dvě desítky akcí (konference, semináře) věnujících se zejména aktuálním hrozbám v podobě terorismu a radikálního islámu, transatlantickým vztahům, Společné bezpečnostní a obranné politice EU, ukrajinské krizi, ruské agresi, a také transformačnímu období v ČR. 

Dále PCTR realizovalo v rámci Klubových setkání několik seminářů určených pro studenty, pedagogy a přátele vysoké školy CEVRO Institut. V minulém roce tak měli účastníci seminářů příležitost setkat se s Petrem Nečasem, generálmajorem Alešem Opatou, Tomášem Šabatkou, Jakubem Železným, Alesem Michalevičem či s Danielem Kaiserem.

O naší činnosti a výstupech jednotlivých projektů jste se mohli dočíst v mnoha médiích (př. Echo24, Hospodářské noviny, Česká televize, Respekt, natoaktual.cz). Více informací o našich aktivitách a jednotlivých článcích v médiích naleznete zde.

Nedílnou součástí naší činnosti je komunikace s veřejností a prezentace našich výstupů na sociálních sítích (Facebook, Twitter). Pokud jste tedy nestihli navštívit některou z našich akcí, na našem YouTube kanálu jsou k dispozici všechny video a audiozáznamy.

V rámci projektů podporovaných Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a Korea Foundation jsme publikovali a na začátku roku 2015 budeme publikovat odborné texty a publikace, které naleznete zde. Navíc jsme pro Vás každý měsíc připravovali přehled nejdůležitějších událostí z transatlantických vztahů, které si můžete připomenout níže:

PCTR Newsletter (12/2014)

PCTR Newsletter (11/2014)

PCTR Newsletter (10/2014)

PCTR Newsletter (9/2014)

PCTR Newsletter (7-8/2014)

PCTR Newsletter (6/2014)

PCTR Newsletter (5/2014)

PCTR Newsletter (4/2014)

PCTR Newsletter (3/2014)

PCTR Newsletter (2/2014)

PCTR Newsletter (1/2014)

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat za mediální spolupráci Česko-izraelské smíšené obchodní komoře, Česko-korejské společnosti, eretz.cz, natoaktual.cz, Občanskému institutu, recenzovanému časopisu Obrana a strategie a ozbrojeneslozky.cz.