Petr Robejšek přednášel v Českém Krumlově a publikoval v MFDnes

Datum konání akce:

Středisko CEVRO Institutu Český Krumlov uspořádalo další úspěšnou akci - veřejnou přednášku česko-německého politologa a ekonoma, která se uskutečnila v pátek 9. dubna.

Přednáška byla věnována evropské integraci a jejímu politickým a ekonomickým souvislostem. Petr Robejšek připomněl řadu málo připomínaných skutečností, zejména pak to, že politické ambice integračního projektu v mnoha ohledech překračovaly jeho ekonomické možnosti. Nejlépe se to projevilo při vstupu některých rozpočtově nepříliš odpovědných zemí do eurozóny. Další autorovy postřehy k tomuto tématu je možné vyhledat v jeho rozsáhlém textu Euro může stáhnout Evropu do pekel, který vyšel v sobotní příloze MFD Kavárna z 10. dubna 2010.

Přednášku uvedli rektor a prorektor vysoké školy CEVRO Institut Josef Šíma a Ladislav Mrklas.

 

Dr. habil. Petr Robejšek, česko-německý politolog a ekonom, dlouhá léta řídil Haus Rissen - Institut pro ekonomiku a politiku v Hamburku, je autorem knihy Svět viděný z Řípu (2006) a řady komentářů v českém i evropském tisku, působil též jako konzultant řady významných firem (Daimler Benz, Siemens, Allianz, Airbus, Generali…) a institucí (Bundeswehr). Doc. Robejšek je dlouholetým spolupracovníkem CEVRO i vysoké školy CEVRO Institut, o čemž svědčí jeho pravidelné přednášky a semináře. Více informací najdete na www.robejsek.com.