Pravidelné komentáře Petra Sokola v týdeníku Reflexu

Politolog z vysoké školy CEVRO Institut již řadu měsíců přispívá svými politickými komentáři do jednoho z nejdůležitějších domácích společenských týdeníků.

Komentáře Petra Sokola se týkají aktuálních politických problémů v různých - nejen - evropských zemích i událostí v Česku. Nejčastěji komentuje volební klání, povolební vyjednávání, rozpady vlád, regionální problémy či roli zajímavých politických osobností.

Zde je několik odkazů na aktuální komentáře Petra Sokola z letošního června a července: