Pražští strážníci budou studovat na CEVRO Institutu

Strážníci pražské městské policie mají novou možnost vzdělávání. Na základě smlouvy uzavřené 19. dubna 2016 mezi Městskou policií hl. m. Prahy a vysokou školou CEVRO Institut si budou moci vybírat z oborů, které souvisejí s činností městské policie. V bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu jde o právní specializaci obor Veřejná správa, v navazujícím magisterském programu obor Bezpečnostní studia. Strážníci s již ukončeným vysokoškolským vzděláním budou moci prohloubit své znalosti v postgraduálním studijním programu MPA – Bezpečnostní a krizový management. Vysoká škola se v rámci vzájemné spolupráce zavázala k poskytnutí množstevní slevy zaměstnancům MP, po splnění všech podmínek pro přijetí. Tím, ale spolupráce obou institucí nekončí, týkat se bude i dalších vzdělávacích akcí, konferencí, seminářů a diskusních panelů, jejichž obsah souvisí s bezpečnostní problematikou. Městská policie pro změnu nabídla místa pro výkon odborných stáží.  

„CEVRO Institut je jedna z mála vysokých škol, která nabízí vysoce erudované vzdělání v oblasti bezpečnosti, a to na všech jeho úrovních. Pro městskou policii je to výborná příležitost, jak zkvalitnit vědomosti a právní povědomí u zaměstnanců MP,“ uvedl při podpisu smluv ředitel městské policie Eduard Šuster.
„Mnoho našich pedagogů se přímo podílí na tvorbě legislativy spojené s výkonem pravomocí MP a s bezpečnostními otázkami. Mezi naše pedagogy patří přední odborníci na policejní a přestupkové právo i mnohá související témata. Někteří z nich jsou autory respektovaných komentářů a učebnic k této problematice,“ doplnil prorektor pro studium Ladislav Mrklas.
Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

CEVRO Institut je soukromou vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních studií, která na českém vysokoškolském trhu působí již téměř deset let. Svůj pedagogický a výzkumný zájem soustřeďuje nejen na oblast bezpečnosti, ale i bezpečnostního krizového managementu a cyber security. CEVRO Institut v této oblasti realizuje akreditované vysokoškolské studijní programy, vzdělávací programy celoživotního vzdělávání, pořádá vědecké vzdělávací akce, semináře, kurzy, konference a poskytuje expertní poradenské služby.

CEVRO Institut nabízí prestižní vzdělání, individuální přístup a špičkový pedagogický sbor. Přednáší zde elitní profesoři a docenti, mladí nadějní učitelé i experti přicházející z praxe justice, veřejné správy a světa podnikání. Více na www.cevroinstitut.cz

Městská policie je orgánem hlavního města Prahy zřízeným Zastupitelstvem hlavního města Prahy v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti hlavního města Prahy.

Galerie