Prezentace edičního projektu dokumentů rakouské zahraniční politiky 1918-1938

20. října 2016 uspořádalo Centrum středoevropských studií společně s Institutem mezinárodních studií FSV UK a Rakouským kulturním fórem seminář věnovaný zahraniční politice Rakouska v meziválečném období. Při této příležitosti byl představen dokončený ediční projekt Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938 (Zahraničně politické dokumenty Rakouské republiky 1918–1938), který představili vydavatelé edice Klaus Koch, Elisabeth Vyslonzil a Arnold Suppan. Edice obsahuje hlavní linie rakouské zahraniční politiky v meziválečném období a přispívá tak k zpracování dějin nejen rakouské diplomacie ale rovněž historického vývoje středoevropského regionu.