Přítomnost studentů na výuce - aktuální opatření

Datum konání akce:

Vážené studentky, vážení studenti, rád bych Vás informoval, že po pečlivém zvážení všech okolností jsme se rozhodli, že bez ohledu na budoucí změnu stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR (PES) nebude v tomto trimestru zahájena prezenční výuka žádných studentů, tedy ani studentů prvních ročníků prezenční formy studia. Věříme, že toto rozhodnutí za současné výjimečné situace umožní nejefektivnější a nejbezpečnější výuku pro všechny studenty i pedagogy.

S pozdravem,

David Lipka, Prorektor pro studium