Profesor Novák po boku dalších světových politologů

Prof. Miroslav Novák je spoluautorem monumentální pětisvazkové kolektivní publikace předních světových politologů, která vyšla v letošním roce v nakladatelství Praeger. Hlavní editorkou publikace nazvané Political Parties and Democracy je americká politoložka Kay Lawsonová.

Publikace zahrnuje celkem 46 kapitol, které analyzují na více než 1 400 stranách stranické systémy v Americe, Evropě, v postsovětském prostoru, v Africe, Oceánii i v arabském světě. Autory jednotlivých kapitol jsou špičkoví specialisté v oblasti studia politických stran a stranických systémů. Prof. Novák se ve své kapitole zaměřil na vývoj a problémy českého stranického systému.