Profesor Šíma o dědictví bankovnictví divokých koček

Rektor CEVRO Institutu profesor Šíma publikoval článek v impaktovaném časopise Slovenské akademie věd analyzující paralelu mezi dnešními politikami léčby finanční krize a debatami o vhodných regulatorních politikách z poloviny 19. století. Tehdy se postupně utvářelo naše pochopení o vhodnosti konkurence v bankovním sektoru a formovaly státní regulace.

Autoři článku ukazují, že nestabilita bankovnictví poloviny 19. století v USA označovaná jako "bankovnictví divokých koček" je veskrze mýtem. Existující problémy nebyly zapříčiněny konkurencí a nedostatkem regulací, nýbrž vznikly primárně kvůli nevhodným státními regulacím, jež vyvolaly rizikové chování bank. Obdobně i dnes, v době extrémně silně regulovaného bankovnictví, jsou státní regulace odpovědné za zvýšení rizika v hospodářství.

Josef Šíma a Václav Rybáček: "Bankovnictví divokých koček, minulost či přítomnost?, Ekonomický časopis, 58, 2010, č. 9, s. 958-966.