Profesor Šíma publikoval v časopise Euro recenzi knihy

Rektor vysoké školy CEVRO Institut prof. Josef Šíma publikoval v týdeníku EURO recenzi knihy The Invisible Hook, která dokazuje, že ekonomie je nejen poučná, ale i zábavná.

Kniha se zabývá fungováním pirátských společností z přelomu 17. a 18. století. Pirátská zkušenost nám ukazuje, že není potřeba antidiskriminační zákon, aby byly odpovídajícím způsobem zastoupeny mezi pracovníky či manažery příslušníci menšin; že není třeba parlament, aby existovaly zákony proti krádeži nebo nebezpečnému chování; že není třeba listina základních práv, aby existovalo všeobecné hlasovací právo. Právo totiž může být horizontální, může vyrůstat a vznikat spontánně. To platilo pro piráty před třemi staletími stejně jako dnes.

Celý text si můžete přečíst zde.