Projekt a4i - Soukromé investice, lidská práva a sociální péče

CEVRO Institut se jako jeden z partnerů účastní mezinárodního projektu "a4i" (Alliance for Inclusive Investment in Social Care and Support). Tento projekt spojuje poskytovatele služeb, soukromé investory a vysoké školy v Belgii, ČR a Španělsku a jednoho partnera v Nizozemí. Výstupem projektu a4i bude v roce 2021 program jak pro akademické prostředí, tak pro oblast vzdělávání dospělých, zapojující investory a poskytovatele sociální péče na základě pilotního projektu. Z dlouhodobého hlediska pomůže navýšení investic do sociálních služeb zlepšit kvalitu života, a to díky přístupu ke kvalitním službám, z nichž budou těžit jejich příjemci - senioři, osoby s tělesným či duševním postižením, děti, migranti, lidé bez domova atd.

 

V rámci projektu byla publikována tisková zpráva, jejíž celé znění v češtině naleznete na webu projektu zde.