Projekty podpořené evropským sociálním fondem Praha & EU

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. ukončila ke dni 30. září 2013 realizaci projektu spolufinancovaného z prostředků Operačního programu Praha - Adaptabilita. Cílem projektu bylo inovovat výuku bakalářských studijních programů a umožnit studentům naší školy zejména posílení jejich budoucí profesní orientace.

 

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. a Masarykův ústav AV ČR, v.v.i. dále zahájili od 1. srpna 2013 realizaci společného projektu, který je zaměřen na zavedení nového systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Projekt se zaměřuje na pracovníky se specifickými potřebami ke zvýšení kvalifikace pro využívání informačních technologií a inovativních přístupů při výkonu svého povolání.

Oba projektové záměry byly podpořeny v rámci čtvrté výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA)

Informace o obou projektech naleznete v sekci Projekty/OPPA na stránkách naší školy.

 

Evropský sociální fond Praha & EU:
Investujeme do vaší budoucnosti