Prozařování OECD principů corporate governance (CG) do národních kodexů dobré správy obchodních korporací - původní termín zrušen, bude nahrazen

Datum konání akce:

Jménem Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky a vysoké školy CEVRO Institut si Vás dovolujeme pozvat na mezinárodní konferenci na téma Prozařování OECD principů corporate governance (CG) do národních kodexů dobré správy obchodních korporací.

 • Čas konání: bude stanoven v závislosti na vývoji vládních opatření 
 • Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7.patro
 • Jednací řeč: čeština, slovenština, angličtina

Předběžný program:

Národní blok

 • Jan Dědič, Přenositelnost pravidel Kodexů CG do řízení společnosti s ručením omezeným (pracovní název, Praha)
 • Bohumil Havel, Akcionářská loajalita v CZ Kodexu CG vs. OECD standard (Praha)
 • Petr Houdek, Vybrané behaviorální aspekty firemního rozhodování v kontextu CZ Kodexu CG (pracovní název, Praha)
 • Klára Hurychová, Odměňování v CZ Kodexu CG vs. evropský/OECD standard (Praha)
 • Josef Kotásek, Nedodržení kodexů chování z pohledu soutěžního práva (Brno)
 • Jan Lasák, Kontrolní mechanismy při správě a řízení obchodních korporací a kodexy CG (Praha)
 • František Púry, Trestněprávní aspekty českého Kodexu CG 2018 (Praha/Brno)

Komparační blok

 • Kristian Csach, Radiant effects of the OECD Principles of Corporate Governance into the Slovak Corporate Governance Code (Trnava)
 • Corrado Malberti, Radiant effects of the OECD Principles of Corporate Governance into the Italian Corporate Governance Code (Trento)
 • Matthäus Uitz, Radiant effects of the OECD Principles of Corporate Governance into the Austrian Corporate Governance Code (Wien)

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti (40) je nutná registrace na kontaktním emailu: bohumil.havel@ilaw.cas.cz (naplnění kapacity bude oznámeno na www.ilaw.cas.cz).

Tato konference se koná v rámci projektu Grantové agentury ČR reg. č. 19-24949S „Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi“

Více informací včetně výzvy k publikaci naleznete níže v dokumentu.