Richard A. Epstein – Právo, ekonomie a politika

Vysoká škola CEVRO Institut vydala ve spolupráci s Wolters Kluwer ČR a Liberálním institutem publikaci Richarda A. Epsteina Právo, ekonomie a politika. Tato kniha je první publikací, která vychází v rámci nové exkluzivní ediční řady CEVRO Institut Academic Press.

Publikace je k dispozici za cenu ve výši 299,- Kč. Koupit si ji můžete v knihovně školy. 

 

Richard A. Epstein

je profesorem na University of Chicago a New York university. Je jedním z nejvlivnějších právních teoretiků moderní doby. kromě zásadních děl na poli práva soukromých deliktů, jimiž se zařadil mezi americkou akademickou elitu, je autorem tří desítek knih a stovek článků z oblasti vlastnictví, ústavního práva, protimonopolního zákonodárství, pracovního a správního práva. od sedmdesátých let do svých analýz zabudovává také poznatky ekonomie. Dnes je hnutí Law and Economics nejvlivnějším proudem americké právnické akademie a Richard Epstein jeho vůbec nejcitovanějším představitelem. profesor Epstein je zároveň jedním z mála současných právních akademiků, kteří se otevřeně hlásí ke klasickému liberalismu. Nevěří módním proklamacím, že náš svět je natolik komplexní, že je třeba více právní regulace. Tam kde obhájci státních zásahů volají po "akci", Epstein pečlivě odhaluje nezamýšlené dopady regulací, jež hatí původní záměry jejich zastánců; když zákonodárce přijme předpis, který má pomoci menšinám na trhu práce, Epstein ukazuje na řadu důsledků, jež si původně navrhovatelé vůbec nepřáli a jež postavení menšin zhoršují. Právě rozbory rozličných regulatorních politik odhalují – nyní poprvé i českému čtenáři – Epsteinovu nejsilnější zbraň.