Seminář: ePreskripce – budoucnost nejistá

Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut spolu s Českým národním fórem pro eHealth uspořádaly seminář ePreskripce – budoucnost nejistá. Seminář se konal 6. listopadu 2013 v atriu CEVRO Institutu.

 

Účastníci semináře získali informace o současném stavu elektronizace receptů, především nastínění možností dalšího vývoje směrem k fungujícímu systému. Seminář hledal odpovědi na to, co brání vytvoření fungujícího systému ePreskripce, jaký je potenciál takového systému a také jak může prospět plátcům, zdravotníkům i pacientům.

Na semináři vystoupili:

  • MUDr. Pavel Kubů, České národní fórum pro eHealth, člen správní rady
  • MUDr. Pavel Březovský, MBA, Státní ústav pro kontrolu léčiv, ředitel
  • Ing. Pavel Veselý, Státní ústav pro kontrolu léčiv, náměstek pro informatiku
  • Ing. Petr Nosek, Státní ústav pro kontrolu léčiv, ekonomický náměstek
  • PharmDr. Stanislav Havlíček, Česká lékárnická komora, člen představenstva
  • Mgr. Marek Hampel, Grémium majitelů lékáren, předseda představenstva
  • MUDr. Roman Houska, Sdružení praktických lékařů ČR, člen výboru
  • PharmDr. Martin Beneš, nezávislý konzultant

moderátoři kulatého stolu:

  • Lenka Petrášová, novinářka
  • RNDr. Jiří Schlanger, člen Odborné rady Centra zdravotně-sociálních studií