Setkání s JUDr. Tomášem Sokolem – přednáška a diskuze

Datum konání akce:

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání s JUDr. Tomášem Sokolem, které se uskuteční v pátek 31. března 2017 od 17.30 hod. ve středisku vysoké školy CEVRO Institut v Českém Krumlově. Setkání je primárně určeno soukromým podnikatelům, organizátorem je Hospodářská komora České republiky.

JUDr. Tomáš Sokol je jeden z nejznámějších českých právníků. Vykonává advokacii v oblastech práva trestního, občanského, obchodního a v dalších odvětvích a specializacích. Je několikanásobným vítězem soutěže Právník roku, spolupořádané Českou advokátní komorou.  Veřejnosti je znám jako obhájce Radovana Krejčíře a Bohumila Kulínského, či právní zástupce Jiřího Paroubka. V roce 2010 zastupoval vládu ČR před Nejvyšším správním soudem ve věci projednávání vládního návrhu na rozpuštění Dělnické strany.
V akademickém roce 2011/2012 se stal odborným asistentem na vysoké škole CEVRO Institut, kde provádí výuku občanského práva v praxi a trestního práva v praxi advokáta.

PROGRAM                 

  • Přednáška: trestní odpovědnost právnických osob | vymáhání pohledávek | vybrané aspekty vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel                   
  • Dotazy, diskuze 

ÚČAST JE ZDARMA