Smutná zpráva

V 93 letech zemřel prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. (* 26. 12. 1927), který byl jedním z "otců zakladatelů" VŠ CEVRO Institut, emeritním profesorem Univerzity Karlovy a předním odborníkem správního práva a správní vědy. Svou vědeckou a pedagogickou činnost zaměřoval především na obecné otázky správního práva, organizaci veřejné správy, správní vědu a na širší problematiku veřejného práva. Publikoval v oboru ústavního práva, správního práva a správní vědy, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Taktéž na naší škole působil jako vedoucím katedry a garant oboru Veřejné správy.  Čest jeho památce.