Soukromé právo ve veřejné správě – odborná konference

Datum konání akce:

Vysoká škola CEVRO Institut a společnost Codexis uspořádaly konferenci věnovanou rekodifikaci soukromého práva a církevním restitucím ve vztahu k obcím. Uskutečnila se ve dnech 4. a 5. dubna 2013.

 

Konference, nad níž udělili záštitu ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a starosta města Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda, se konala v hotelu Zlatý Anděl v Českém Krumlově.

V úvodu konferenci pozdravil starosta Českého Krumlova, zástupci obou organizátorů i některých partnerů. Následovaly dva bloky věnované rekodifikaci občanského a obchodního práva. V jejich rámci vystoupili přední odborníci na danou problematiku na čele s prof. Eliášem a prof. Dědičem.

Po zaznění příspěvků následovala bohatá diskuse se zapojením auditoria, v němž převládají zástupci municipalit a krajů na úrovni starostů, radních, tajemníků či vrcholového managementu městských, obecních a krajských úřadů. Nechybějí však ani zástupci soukromého sektoru či studenti obou právně zaměřených oborů (Veřejná správa a Právo v obchodních vztazích) pořádající vysoké školy CEVRO Institut.

V pátek konferenci zakončil blok o majetkovém narovnání vztahu státu a církví a jejich a jeho dopadu na obce a kraje.


Program konference:

Čtvrtek 4. 4.2013

Blok I. - Občanské právo po rekodifikaci

 • Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, prorektor Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, hlavní autor nového Občanského zákoníku
 • Mgr. František Korbel,, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti ČR
 • JUDr. Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu hl. m. Prahy, Katedra soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut

Blok II. - Obchodní korporace v novém

 • Prof. JUDr. Jan Dědič, společník advokátní kanceláře Kocián-Šolc-Balaštík, spoluautor obchodněprávních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, člen komise pro aplikaci nové civilní legislativy, předseda rozkladové komise České národní banky
 • JUDr. Jan Lasák, LL.M., advokát společnosti Kocián-Šolc-Balaštík, dokončuje postgraduální studium v oboru obchodního práva

Pátek 5. 4.2013

Blok III - Církevní restituce a majetkové vyrovnání státu s církvemi

 • Mgr. Jakub Kříž, Ph.D., spoluautor zákona, autor komentáře k zákonu o církvích (C. H. Beck, 2011) a k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi (vyjde v květnu 2013), v letech 2007 – 2011 zástupce ředitelky odboru církví Ministerstva kultury, tajemník katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut
 • Mgr. Petr Jäger, Ph.D., asistent soudce Ústavního soudu, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • Ing. Karel Štícha, ekonom Arcibiskupství pražského
 • Mgr. Ing. Miroslav Šimek, Krajský pozemkový úřad v Jihočeském kraji

Účastnický poplatek: 1.500 Kč + DPH

V ceně konference je zahrnuto:

 • Konferenční poplatek
 • Oběd po oba dva dny konference
 • Společná večeře po prvním dni konference
 • Konferenční materiály

 

Partneři:

 

Odborní partneři:
 

Partner:
 

Mediální partneři:
 

Galerie