Úspěšná akce: Staň se na týden vysokoškolákem! – projekt určený studentům středních škol

V týdnu od 7. do 11. března uspořádala vysoká škola CEVRO Institut první ročník unikátní akce, která nabídla několika vybraným studentům, zejména maturitních ročníků, týdenní účast na výuce jimi zvolených kurzů.

Cílem nového projektu bylo usnadnit maturantům orientaci ve vysokoškolském prostředí tím, že si na týden vyzkouší život studenta vysoké školy. Sami si přitom vybírali z nabídky přednášek a seminářů s tím, že však na počátku byl jasně stanoven počet studijních povinností, které museli absolvovat. Splněné studijní povinnosti byly pak studentům zaznamenávány ve speciálních „výkazech“.

Účastníci projektu měli za úkol během čtyř dnů absolvovat minimálně 24 hodin, tj. 12 přednášek nebo seminářů. Studenti si vybírali zejména z povinných kurzů bakalářského stupně studia. Vedle kurzů povinných si mohli však vybírat ale i z kurzů volitelných.

Na závěr akce si účastníci napsali závěrečný test a esej a obdrželi certifikát absolventa. Nejlepší práce byly odměněny drobnými cenami.

Připojujeme jeden z ohlasů účastníků - zde.

Harmonogram projektu

Pondělí 7. 3.

  • 8.30 – 8.45: registrace účastníků
  • 8.45 – 9.15: zápis zvolených kurzů (přednášek a seminářů) do výkazu účastníka
  • 9.30: zahájení prvních zapsaných kurzů

Úterý 8. 3. – čtvrtek 10. 3.

  • absolvování zapsaných přednášek a seminářů

Pátek 11. 3.

  • 9.30: závěrečný test a esej
  • 12.00: vyhodnocení testů a předání certifikátů absolventa

 

Galerie