Veřejný seminář - Smlouvy přípravného druhu aktuálně a prakticky

Datum konání akce:

V pondělí 8. dubna od 16 hodin se v atriu vysoké školy CEVRO Institut v Praze uskutečnil veřejný seminář na téma „Smlouvy přípravného druhu aktuálně a prakticky“. Seminář se zaměřil na praktickou aplikaci „smluv přípravného druhu“ (smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o přednostním právu na uzavření smlouvy, smlouvy rezervační, smlouvy rámcové, smlouvy o spolupráci, jakož i smlouvy opční a smlouvy přípravné neboli tzv. punktace) v podmínkách současné právní úpravy. Zajímavý byl zejména pro zástupce smluvní praxe (advokáty, podnikové právníky a další), kteří se zabývají tvorbou těchto smluv, jejich realizací, případně řešením souvisejících sporů.

Úvodního slova se ujala doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., vedoucí katedry soukromého práva VŠ CEVRO Institut a docentka katedry občanského práva PF UK. S jednotlivými příspěvky vystoupili autoři publikace Smlouvy přípravného druhu, vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR v roce 2018.

Program

16:0017:00        Úvodní slovo a I. blok

  • Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. – Úvodní slovo
  • JUDr. Václav Pilík, Ph.D. – Náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí
  • JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. – Smluvní pokuta v rezervační smlouvě
  • JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. – Rámcové smlouvy jako nástroj veřejného zadávání

17:00 17:20        Přestávka

17:20 18:20        II. blok

  • JUDr. Valentina Nedělová – Možnosti využití smlouvy o spolupráci v praxi
  • JUDr. Jakub Maur – Praktické využití opčních smluv
  • JUDr. Rostislav Kolář – Význam smlouvy přípravné v kontraktačním procesu

18:20-19:00        Diskuze


Stáhnout

Galerie