Konference "Volební kultura v Praze (1918–2018)"

Datum konání akce:

Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, z. ú., a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., uspořádalo ve dnech 14. – 15. 11. 2018 vědeckou konferenci Volební kultura v Praze (1918–2018). Vědecká konference byla uspořádána s podporou hlavního města Prahy v rámci projektu „100 let vzniku samostatného československého státu“.

Program:

Středa 14. 11. 2018

14.00 – 14.30: zahájení konference a přivítání konferenčních účastníků a hostů
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., rektor Vysoké školy CEVRO Institut, z. ú.
PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., MÚA AV ČR & Centrum středoevropských studií VŠ CEVRO Institut, z. ú.

14.30 – 16.30: I. Optika a perspektivy pražských voleb
(panel moderuje doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., MÚA AV ČR & Centrum středoevropských studií VŠ CEVRO Institut, z. ú.)

doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.
Historický ústav AV ČR, v. v. i., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prvorepubliková a dnešní Praha z politického hlediska: několik úvah k jejich srovnávání 

PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
Centrum středoevropských studií, Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.
Volby přístavu na dohled: volební kontinuity a cézury v pražských Holešovicích ve 20. století

JUDr. Miroslav Sylla
Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.
Postavení Prahy v rozpravách nad ústavou

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění
Parlamentní volby první Československé republiky a jejich reflexe ze strany Svatého stolce

16.30 – 17.00 přestávka na občerstvení

17.00 – 19.00: II. Témata a osobnosti volebních klání
(panel moderuje PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D., Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.)

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D.
Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.
Soudní kontrola veřejné správy zajišťovaná prvorepublikovým volebním soudem

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.
Advokáti v pražském zastupitelstvu v období první republiky

Mgr. Jiří Š. Cieslar
Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
Dr. J. Brabec – dlouholetý představitel komunální elity v Karlíně

PhDr. Martin Dolejský
Městské muzeum v Čelákovicích
Rudý pás kolem Prahy: meziválečná KSČ v Praze (volební výsledky, program, taktika, osobnosti)

Čtvrtek 15. 11. 2018

9.00 – 11.00: III. Volební soupeření mimo parlament a radnice
(panel moderuje doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)

Mgr. Jana Ratajová, Ph.D. & PhDr. Milada Sekyrková, CSc. & PhDr. Lenka Vašková
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
Volby rektorů na pražských univerzitách a jejich proměny v letech 1848–1945

PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D.
Archiv Českého vysokého učení technického v Praze
Volba rektorů pražské (poly)techniky z pohledu utváření identity vysoké školy

Mgr. et Bc. Svatopluk Herc
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.
Volby do správní rady Akciové společnosti strojírny dříve Breitfeld, Daněk i spol. optikou proměňujících se vazeb firmy s bankami

PhDr. Bc. Tomáš Gecko, Ph.D. & PhDr. et Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.
Z radnice do managementu: volební klání na půdě Průmyslových podniků hlavního města Prahy (1920–1938)

11.00 – 11.30 přestávka na občerstvení

11.30 – 13.30: IV. Aktuální souřadnice a trajektorie volebního pole
(panel moderuje doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., Pedagogická fakulta Ostravské univerzity)

PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.
Volební Praha a její srovnání s hlavními městy postkomunistického regionu

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha, katedra politologie a humanitních studií
Jít štěstíčku naproti? Volební reforma před volbami do zastupitelstev hlavního města Prahy 2010

Ing. Mgr. Daniel Kerekeš
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, katedra politologie
Soudobá volební geografie Prahy: hledání nových vysvětlujících proměnných

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.
Katalyzátor, nebo brzda: fenomén nových stran a hnutí v Praze

14.00 předpokládaný konec konferenčního jednání

Galerie