Vybrané otázky z filosofie - Roman Cardal

Vysoká škola CEVRO Institut vydává pro své studenty a širokou odbornou veřejnost filosofická skripta svého pedagoga PhDr. Romana Cardala, Ph.D. (Kniha vyšla již ve II., rozšířeném vydání)

 

 

 

 

Skripta „Vybrané otázky z filosofie“ zpracovávají některé filosofické problémy se zvláštním důrazem na myšlenkovou kvalitu kritičnosti. Tato okolnost je podtržena konfrontací s jejím přímým protipólem – s ideologičností. V postupné návaznosti jsou reflektovány ideologické mýty, které nalézají svou živnou půdu ve falešném sebepojetí dnešního, intelektuálně aktivního, avšak dobově akomodovaného západního člověka a promítají se do dezinterpretace vlastní povahy a důležitosti filosofického poznání skutečnosti vůbec a člověka zvlášť. V druhé části textu je zpochybněna korektnost takových metafyzických modelů reality, jenž nás uzamykají v dynamice imanentních dějin a blokují výhled k nadhistorickému smyslu lidského života.

 

Z obsahu:

 • KONFRONTACE GLOBÁLNÍCH INTERPRETAČNÍCH POSTOJŮ KE SKUTEČNOSTI V PODOBĚ MÝTŮ, NÁBOŽENSTVÍ A FILOSOFIE

 • KRITIČNOST VERSUS IDEOLOGIE

 • FORMY NEKRITIČNOSTI

 • HISTORICKO-TEORETICKÉ NAVOZENÍ NOETICKÉHO PROBLÉMU: SOFISTIKA A SKEPSE

 • NOETICKÝ PROBLÉM: TEORETICKÝ POHLED

 • PRAVDA A SVOBODA – PŘESAH NOETICKÉHO TÉMATU DO POLITICKÉ FILOSOFIE

 • NĚCO MÁLO Z FILOSOFICKÉ LOGIKY

 • ZROD METAFYZIKY PODLE ARISTOTELA

 • SUBSTANCIÁLNÍ PLURALISMUS SKUTEČNOSTI

 • AUTONOMIE LIDSKÉ VOLNÍ OPERATIVITY

 • PROBLÉM ABSOLUTNA A PROBLÉM TRANSCENDENCE

 • POZNÁNÍ V TRANSCENDENTNÍ PŘÍČINĚ SVĚTA

 • PROBLÉM CHTĚNÍ V TRANSCENDENTNÍM ABSOLUTNU

 

Název: Vybrané otázky z filosofie
Autor: PhDr. Roman Cardal, Ph.D.
Vydavatel: vysoká škola CEVRO Institut
ISBN:
978-80-87125-04-5
Počet stran: 195

Cena včetně poštovného a balného: 240 Kč.

Knihu si můžete objednat na emailové adrese krystof.cizinsky@vsci.cz.

Studentům a pedagogům CEVRO Institutu je kniha nabízena s výraznou slevou. O této slevě se můžete informovat v knihovně školy.