Vychází kniha Václava Pilíka a kol. Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby.

Datum konání akce:

V únoru 2020 vychází v nakladatelství Wolters Kluwer ČR kniha s názvem „Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby“, na níž se autorsky podíleli pedagogové vysoké školy CEVRO Institut Václav Pilík (vedoucí autorského kolektivu), Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček (tajemník autorského kolektivu) a Jakub Maur, doplněni externisty Martinou Kostkovou a Rostislavem Kolářem.

Kniha se v první části zabývá dražbou, veřejnou soutěží a veřejnou nabídkou, jakož i dalšími zvláště upravenými nebo ujednanými způsoby uzavírání smluv. Ve druhé části přináší u nás dosud chybějící ucelený pohled na institut právně závazného jednostranného slibu.

Popis knihy, včetně obsahu a ukázky, je dostupný na webu nakladatele zde.