Výsledky veřejného mínění: Postoje občanů ČR k NATO a USA

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) realizovalo v souvislosti s 15. výročím vstupu České republiky do NATO výzkum mapující mínění občanů o významu NATO a vztazích s USA v kontextu bezpečnosti státu.

Průzkum veřejného mínění se uskutečnil za podpory Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie v oblasti informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR. 

Dílčí cíle výzkumu měly zjistit:

  • Vnímání důležitosti členství ČR v NATO
  • Vnímání ohrožení bezpečnosti ČR
  • Postoj k NATO a k USA v kontextu bezpečnosti ČR
  • Postoje k vojenským misím NATO
  • Vnímání míry amerikanizace globální kultury
  • Postoj k energetickým zdrojům a dostavbě JETE
  • Vnímání situace po zamítnutí americké radarové základny na území ČR

Kompletní výsledky průzkumu veřejného mínění jsou k dispozici ke stažení zde.