Výstupy ze semináře Politický extremismus - jsme na něj připraveni?

Centrum bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut uspořádalo diskusně laděný seminář za účasti předních odborníků na politický extremismus. Akce se konala s laskavou podporou Nadace Konrada Adenauera. Níže najdete elektronické výstupy z akce.

Seminář se konal 26. dubna 2012 od 15:00 do 18:30 hodin v prostorách vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.

Program a výstupy z akce:

Kompletní pozvánku s charakteristikami všech příspěvků si můžete stáhnout zde.

Semináře se zúčastnili i zákonodárci z obou komor Parlamentu ČR, zástupci samospráv, akademické obce, advokáti, soudci, zástupci Policie ČR a zpravodajských služeb, neziskových organizací, médií a další zájemci o danou problematiku.

 

Galerie