Vznik Centra středoevropských studií – společného pracoviště Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a vysoké školy CEVRO Institut

V úterý 18. října 2011 byla slavnostně podepsána smlouva o zřízení Centra středoevropských studií – společného pracoviště Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR (MÚA) a vysoké školy CEVRO Institut. V čele nového centra bude stát Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Smlouvu slavnostně podepsali za MÚA jeho ředitel PhDr. Luboš Velek, Ph.D. a za CEVRO Institut ředitelka JUDr. Markéta Štalmachová. Předmětem a účelem smlouvy je zřízení společného pracoviště, které umožní všestrannou spolupráci v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, společných aktivit při koncipování a řešení vědeckovýzkumných projektů a při výuce vysokoškolských studentů. Smlouva navazuje na vzájemnou spolupráci obou smluvích stran, která se datuje již vznikem vysoké školy CEVRO Institut.

První veřejnou aktivitou Centra středoevropských studií (CSeS) bude konference Střední Evropa od minulosti k budoucnosti, která se uskuteční 19.-20. ledna 2012. Na této konferenci zazní řada příspěvků historiků, politologů, ekonomů, právníků, sociologů a zástupců dalších společenských věd ke třem navzájem propojených tématům, které budou tvořit tři panely:

  • Střední Evropa jako historický koncept
  • Střední Evropa jako součást Evropy
  • Střední Evropa jako myšlenkový svět.

Více informací o této konferenci najdete zde

Galerie