Život s Romy – odborný seminář

Datum konání akce:

Ve čtvrtek 21. května se konala na půdě vysoké školy CEVRO Institut vysoce aktuální debata. Tématem odborného semináře byla problematika života Romů a jejich soužití s většinovou společností. Pozvání na setkání přijala řada významných hostů z řad policie, státní správy či samosprávy.

Úvod setkání obstarala krátkým shrnutí historie života Romů na území České republiky odbornice na historii romského etnika Marie Najmanová. Uvedla, že holocaust přežilo pouze 10% romského obyvatelstva, což na konci války znamenalo 500-600 osob, během éry komunismu však jejich počet narostl na 150-180 tisíc. Za minulého režimu byli sice Romové formálně zrovnoprávněni s většinovou společnosti, ve skutečnosti však došlo k přetrhání jejich vazeb a způsobu života. Nezanedbatelný podíl na zhoršení jejich situace měl i zákaz kočování.
Gabriela Románková z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra uvedla, že policie postupně přechází v otázce romské otázky od represe k prevenci. Ta se týká zejména řešení bytové situace, dostatečných podnětů na trhu práce a vzdělávání.
Po ní vystoupil por. Jan Novák ze Služby kriminální policie a vyšetřování Policii ČR v Mostě, který se zaměřil na práci police. Ta je rozčleněna na dvou fází – v té první, probíhající v letech 2006-2007, byli policisté vzděláváni jak s Romy pracovat, a vznikaly také pilotní studie. V druhém období let 2008-2012 byli policisté prakticky zdokonalováni, byly zřízeny týmy na regionální úrovni a započata spolupráce s občanskými sdruženími. Zároveň byli Romové vzděláváni, např. v otázce právního vědomí. Za největší problém své lokality označil Jan Novák drogovou závislost, prostituci a lichvu.

„Problémem v Chomutově je nízká zaměstnanost a vzdělanost,“ uvedla primátorka Řápková
Samosprávu reprezentovala na konferenci známá primátorka Ivana Řápková z Chomutova, která se s romským problémem často potýkala. Jak však sama uvedla, problém v Chomutově není s Romy jako takovými, jako spíše s nepřizpůsobivými občany jako takovými. Primátorka Řápková v úvodu připomněla základní problémové vlastnosti Chomutova – je zde vysoká nezaměstnanost (okolo 13%), vysoká kriminalita a nízký stav vzdělanosti. Proto zde žijí sociálně slabší lidé.
Její město přistoupilo k mediálně atraktivnímu odebírání dávek dlužníků, málo se však ví, že paralelně s represí funguje v severočeském městě i preventivní program Záchranný kruh, který právě sociálně slabým pomáhá vylepšit společenský status. „Toho dosahujeme prostřednictvím terénních pracovníků, kteří například lidi učí psát životopisy či získávat základní hygienické návyky,“ uvedla Řápková.
Posledním vystupujícím byla Jana Kosová z občanského sdružení Český západ, které působí v obci Dobrá Voda na Toužimsku v Karlovarském kraji, kde se s romskou problematikou také potýkají. Zástupkyně neziskové sféry představila konkrétní komunitní projekty, které pomohly Romům řešit nešvary, vyřčené na konferenci – tedy nezaměstnanost, vzdělání či kriminalitu.
Po vystoupení Jany Kosové následovala diskuse, která se zaměřila na řešení praktických problémů soužití s romskou menšinou. Řada dotazů směřovala na primátorku Řápkovou, která musela odpovídat na řadu konkrétních dotazů na řešení situace v Chomutově.

Téma odborného semináře „Život s Romy“ jsme si vybrali ne proto, že se stalo zase na nějaký čas „horkým“ politickým tématem. Bylo vybráno proto, že je problematika multikulturního soužití aktuální permanentně, bez ohledu na současné způsoby řešení. Náš cyklus odborných seminářů bychom chtěli začít právě soužitím s romskou menšinou a zabývat se také tím, jaký vliv má na dnešní situaci romská historie, tradice, životní styl, vztah ke vzdělání apod.

ke stažení (130MB, mp3)