Akreditované studijní programy

  • CEVRO Institut je soukromá vysoká škola, jejíž činnost se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
  • Studijní programy na vysoké škole CEVRO Institut podléhají akreditaci Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
  • Úspěšným absolventům vysoká škola uděluje titul bakalář (Bc.), resp. titul magistr (Mgr.).

 

Studijní programy akreditované v letech 2019 a 2020 podle nové právní úpravy

Kód programu Obor Stupeň studia Forma Akreditováno Místa výuky
B0312P220001 Praxe veřejné správy Bc. Prezenční a kombinovaná 2019 - na 10 let Praha a Český Krumlov
B0421A220007 Právo v obchodních vztazích Bc. Prezenční a kombinovaná 2019 - na 10 let Praha a Český Krumlov
B1032P020002 Bezpečnostní politika Bc. Prezenční a kombinovaná 2019 - na 5 let Praha a Český Krumlov
B0413P050029 Management sociálních služeb Bc. Prezenční a kombinovaná 2020 - na 5 let Praha a Český Krumlov
B0312P200001 Politologie a mezinárodní vztahy Bc. Prezenční a kombinovaná 2020 - na 5 let Praha
B0311A050016 Economics, Business, Politics Bc. Prezenční (v angličtině) 2020 - na 5 let Praha
N0312A220001 Veřejná správa nMgr. Prezenční a kombinovaná 2019 - na 10 let Praha a Český Krumlov
N0421A220003 Obchodněprávní vztahy nMgr. Prezenční a kombinovaná 2019 - na 10 let Praha a Český Krumlov
N0388A050002 Philosophy, Politics, Economics nMgr. Prezenční (v angličtině) 2019 - na 5 let Praha
N0312A200036 Politologie nMgr. Prezenční a kombinovaná 2020 - na 5 let Praha
N0312A200036 Management sociálních služeb v evropském kontextu nMgr. Prezenční a kombinovaná 2020 - na 5 let Praha a Český Krumlov

 

Studijní programy a obory akreditované dle starší právní úpravy, jejichž akreditace skončí 31. 12. 2024. Do těchto oborů vysoká škola přijímala studenty do 31. 12. 2019.

Do těchto studijních programů od 1. ledna 2020 již nepřijímáme. 

Kód programu Studijní program Kód oboru Obor Stupeň studia Forma
B6701 Politologie 6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy Bc. Prezenční a kombinovaná
B6202 Hospodářská politika a správa 6202R025 Hospodářská politika Bc. Prezenční a kombinovaná
B6804 Právní specializace 6804R035 Právo v obchodních vztazích Bc. Prezenční a kombinovaná
B6804 Právní specializace 6804R022 Veřejná správa Bc. Prezenční a kombinovaná
N6701 Politologie 6701T008 Politologie nMgr. Prezenční a kombinovaná
N6807 Veřejná správa 6202T056 Veřejná správa nMgr. Prezenční a kombinovaná
N6807 Veřejná správa 6806T018 Bezpečnostní studia nMgr. Prezenční a kombinovaná
N6812 Soukromoprávní studia 6804T039 Obchodněprávní vztahy nMgr. Prezenční a kombinovaná
N6745 Philosophy, Politics, Economics 6701T034 Philosophy, Politics, Economics nMgr. Prezenční (v angličtině)